Aanvragen subsidies

Wilt u besparen op uw energielasten? Meer investeren in duurzame energie? Grootverbruikers van energie, die over het algemeen een lage kostprijs hebben, kunnen met de Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) op een rendabele manier investeren in zonne-energie met zonnepanelen voor zakelijk gebruik. Voor hulp bij de aanvraag van de SDE+ subsidie voor 2018, schakelt u de experts van Schone Energie BV in.

De klimaatdoelstelling voor 2020 komen dichterbij. De Rijksoverheid zet nu dus serieus in op de productie van duurzame energie. De SDE+ subsidieregeling voor 2018 is bedoeld voor producenten van duurzame energie en partijen die van plan zijn om in de toekomst duurzame energie op te gaan wekken. In de twee voorgaande jaren zijn de beschikbare budgetten volledig toegekend, dus de belangstelling voor de subsidie voor zonnepanelen is groot. Bij het toekennen van de subsidie geldt overigens: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Zorg dus dat u uw aanvraag zo vroeg mogelijk indient.

Hoe werkt de SDE+ subsidie?

De overheid gaat uit van een basisbedrag, dat is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar wordt een correctiebedrag afgetrokken, de zogenaamde waarde op de energiemarkt. De waarde op de energiemarkt is uiteindelijk het bedrag dat u ontvangt van uw energiemaatschappij of wat u bespaart op uw energierekening. De SDE+ regeling is dan ook afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Een hogere energieprijs betekent minder subsidiebijdrage, maar de opgewekte energie brengt dan wel meer geld op. Omgekeerd telt het ook dat bij een lagere energieprijs de subsidiebijdrage stijgt, maar de opgewekte energie minder opbrengt.

Vergoeding SDE+ regeling 2019

Hoeveel subsidie u ontvangt in de SDE+ regeling is afhankelijk van de hoogte waarop u inschrijft. Voor zon-pv is de maximale vergoeding in 2019 namelijk vastgesteld op 11,2ct/kWh. De hoogte waarop u inschrijft heet het fasebedrag. De SDE+ vergoeding bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk het basisbedrag en het maximale subsidiebedrag.

Kostprijs zonnestroom

De hoogte van de inschrijving op de SDE+ regeling 2019 is voor een groot deel afhankelijk van de kostprijs van uw opgewekte energie. Een installatie voor zonnestroom kan in verschillende situaties namelijk verschillende kostprijzen hebben, met een mogelijk verschil van wel 20 procent. De kostprijs is afhankelijk van factoren als locatie, ligging van het dak, hellingshoek van de panelen, type dakbedekking, grootte van het systeem en de benodigde aanpassingen aan het energienet.

Voor meer informatie over de hoogte van de subsidie en de kostprijs neemt u contact op. Wij lichten het graag toe tijdens een vrijblijvend (en kosteloos!) kennismakingsgesprek.

Welke gegevens u moet indienen voor de SDE+ aanvraag

Om uw aanvraag voor de SDE+ subsidie te kunnen goedkeuren moet u alle benodigde vergunningen en bijlagen indienen, zoals:

  • De vereiste vergunningen (nieuwbouw): beschikt u niet over de vereiste vergunningen, dan wordt de SDE+ aanvraag automatisch afgekeurd. Voeg naast de verleende omgevingsvergunning ook de vergunningsaanvraag toe;
  • Een verklaring van de locatie eigenaar, mits u zelf geen eigenaar bent van de beoogde locatie voor de installatie;
  • De haalbaarheidsstudie;

RVO neemt alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling, zorg dus dat u tijdig uw aanvraag indient en alle benodigde documenten toevoegt.

Duurzaam Bollenstreek ontzorgt, ondersteunt en regelt de financiering voor u

Wij helpen onze klanten dagelijks met het opwekken van duurzame energie en het organiseren van de financiering voor het zonnesysteem. Dit doen we zowel met als zonder het benutten van de SDE+ subsidiemogelijkheid. Dankzij onze kennis, kunde en ervaring haalt u het maximale uit de stimuleringsregeling voor duurzame energie.