4 maanden uitstel voor opleveren Regionale Energiestrategie vanwege coronacrisis

De 30 Nederlandse regio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) moeten maken als onderdeel van het Klimaatakkoord krijgen vanwege het coronavirus 4 maanden uitstel voor het maken van de concept-RES.

Volgens de oorspronkelijke planning moesten de regio’s uiterlijk 1 juni 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES indienen, maar die deadline is nu verschoven naar 1 oktober 2020. Deze dienen vervolgens voor de nieuwe datum van 1 juli 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0.

Van concept-RES naar RES 1.0
De doelen die worden vastgelegd in de 30 concept-RES’en zijn onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030.

De concept-RES’en die nu 1 oktober 2020 klaar moeten zijn, worden vanaf deze datum doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze PBL-analyses komen op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar. Mochten de concept-RES’en niet tot het behalen van het landelijke doel leiden, dan wordt door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een landelijke verdeelsystematiek toegepast. De datum voor toepassen van die verdeelsystematiek is, indien nodig, nu verschoven naar 1 februari 2021

Wiebes: ‘Goede participatie belangrijk’
‘Aangezien de coronacrisis grote impact heeft op het maatschappelijke en politieke proces rond de RES’en, heb ik met de reeds genoemde partijen enkele verschuivingen in het tijdschema afgesproken’, motiveert minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zijn besluit in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het doel is de regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. Veel regio’s hadden in deze periode immers gepland om volksvertegenwoordigers en inwoners te betrekken. Zowel het kabinet als de regio’s vinden het belangrijk dat er een goede participatie van inwoners en maatschappelijke partners mogelijk is en dat het regionale en lokale democratische proces kan plaatsvinden.’

De volgende regio’s hebben al een (voorlopige) concept-RES of de RES 1.0 klaar:

  • Amersfoort (concept-RES)
  • Cleantech Regio (concept-RES)
  • Flevoland (concept-RES)
  • Friesland (concept-RES)
  • Fruitdelta Rivierenland (concept-RES)
  • Hart van Brabant
  • Amsterdam (deze concept-RES is onderdeel van de RES Noord-Holland Zuid)
  • Noord-Oost Brabant
  • U16 (concept-RES)
  • Zeeland (RES 1.0)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *