Klimaatroutekaart FME: industrie moet massaal inzetten op zonnepanelen op daken

FME heeft voor de technologische en metallurgische industrie een Klimaatroutekaart gepresenteerd. Grote gemene deler is dat beide industrieën massaal gaan inzetten op zonnepanelen op daken.

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie met 2.200 leden en 45 aangesloten brancheverenigingen. De organisatie heeft de Klimaatroutekaarten opgesteld om met haar achterban snel aan de slag te gaan om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. De technologische en metallurgische industrie zijn verantwoordelijk voor circa 7,5 megaton CO2-uitstoot. Dat is ongeveer 7 procent van de totale CO2-uitstoot van de industrie en elektriciteitssector in Nederland.

Technologische industrie: besparen en opwekken

De technologische industrie zal tussen nu en 2030 vooral inzetten op procesoptimalisatie inclusief energiebesparing, elektrificatie van processen en plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven. Daarnaast zijn waterstofprojecten en de opslag van waterstof zeer belangrijk om na 2030 als volwaardige energiedrager te kunnen fungeren.

In een voorbeeldroute voor de technologische industrie wordt getoond dat 49 procent CO2-reductie tot 2030 haalbaar en meest zinvol is met een combinatie van energiebesparing, procesoptimalisatie, elektrificatie van processen, verduurzaming van gebouwen en zonnepanelen op daken. Daarnaast zijn een snelle adaptatie van led-verlichting en isolatie nodig om aan de gebouwnormen te voldoen. Isolatie wordt daarbij gezien als noodzakelijke stap om in een later stadium ook de ruimteverwarming te kunnen elektrificeren.

SDE++

In de Klimaatroutekaart voor de technologische industrie – opgesteld door Berenschot – wordt het belang van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie(SDE+/SDE++) onderstreept: ‘Veel maatregelen, met name rond elektrificatie, kennen nog een onrendabele top. De SDE++ subsidie en andere financieringsmogelijkheden blijven noodzakelijk. Bovendien is elektrificatie alleen zinvol voor CO2-reductie als de productie afkomstig is van duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie. Daarnaast zijn de technologische- en metallurgische industrie zeer afhankelijk van het (betaalbare) aanbod van duurzame energie. Dit aanbod mag niet te vroeg, maar ook niet te laat beschikbaar komen.’

47 procent van daken geschikt

Omdat de technologische industrie over vele bedrijfshallen en kantoren beschikt met een relatief groot dakoppervlak stelt men in de Klimaatroutekaart dat met name zonne-energie een groot potentieel in de technologische industrie heeft. ‘In totaal is in de sector een dakoppervlak beschikbaar van 28,5 miljoen vierkante meter. De mogelijkheid van deze daken om een volledige constructie met zonnepanelen te dragen is in de praktijk vaak niet optimaal. Ingeschat wordt dat voor de sector als geheel per vierkante meter dakoppervlak 47 procent benut kan worden voor zonnepanelen (de overige 53 procent is niet geschikt door obstakels, dakranden en de sterkte van het dak). Verschillen zijn uiteraard denkbaar op bedrijfsniveau. Met benutting van het volledige technisch potentieel kan in de sector 5,8 petajoule elektriciteit worden opgewekt. Dit levert een besparing op van 185 kiloton CO2 in 2030, uitgaande van de emissiefactor van elektriciteit in 2030.’

Metallurgische industrie: 1,5 miljoen vierkante meter

Voor de tweede Klimaatroutekaart hebben FME en haar brancheverenigingen in de metallurgische industrie VNMI en AVNEG Berenschot laten onderzoeken wat er moet gebeuren om de CO₂-emissie in de en metallurgische industrie zo snel mogelijk te verminderen. In de Klimaatroutekaart voor de metallurgische industrie en gieterijen schrijft men over zon op daken het volgende. ‘Het totale dakoppervlak van de metallurgische industrie is beperkt ten opzichte van het energieverbruik. In totaal gaat het binnen de sector om ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter.’

Ook in deze industrie geldt dat 47 procent van de daken benut kan worden. ‘Met benutting van het volledige technisch potentieel kan 0,3 petajoule elektriciteit worden opgewekt. Dit levert een besparing op van 10 kiloton CO2 in 2030. Deze berekening is exclusief mogelijkheden voor zonnepanelen op braakliggend terrein.’

©️ Tekst: Solarmagazine Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas
©️ Foto: Kieszon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *