Onderwerpen

Onderwerpen van de Cursus Installeren, Oplevering & Inspectie van PV installaties

In de cursus Inspectie en oplevering van PV Installaties worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Uitleg over de installatie, werking, opbouw, kwaliteit en veiligheid van PV Panelen en omvormers;
  • De diverse normen welke op PV systemen van toepassing zijn, onder andere de IEC 60904, EN 50524, NEN 1010, NTA 8013:2003, NEN-EN-IEC 62446;
  • Hoe te installeren: correct gebruik van installatiemateriaal, schakelmateriaal, zekeringen en aardlekschakelaars, aarding / vereffening;
  • Het veilig werken aan elektrische (PV) installaties tijdens montage van PV systemen volgens NEN 3140 en Arbeidsomstandighedenbesluit, zowel op het dak als in de meterkast;
  • Eisen aan oplevering;
  • De visuele inspectie van PV installaties;
  • Het meten van PV Installaties;
  • Toepassing van thermografie als aanvullende inspectie;
  • Het rapporteren van opleveringsinspecties en periodieke inspecties aan PV systemen;
  • Praktijkdeel meten van PV systemen.

Tijdens het praktijkdeel inspecteren de cursisten onder begeleiding van de docent diverse PV systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse solar meetapparatuur en een voorbeeld opleveringsrapport.

Na afloop van de opleiding zonnepanelen installateur wordt een korte toets gehouden. Na het behalen van de toets ontvangt de deelnemer het certificaat Voldoende Onderricht Persoon Installatie Zonnepanelen.

Nu ben je klaar om 2 weken betaald stage te lopen en daarna heb je gegarandeerd een baan!