SDE subsidie

Wat moet ik weten over SDE subsidie?

Zon Advies helpt u graag verder met het verduurzamen van uw bedrijf door middel van zonnepanelen. Om tot een rendabele case te komen zijn er diverse belastingmaatregelen en subsidies beschikbaar. Ook de staat van uw dak is van belang bij de afweging of zonnepanelen op dit moment mogelijk zijn in uw situatie. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om u te adviseren op deze gebieden.

De hoofdaansluiting van een bedrijfspand of woning is bepalend voor de maximale hoeveelheid zonne-energie welke opgewekt kan worden.

Bent u bezig met het verduurzamen van uw onderneming? Waarschijnlijk zijn zonnepanelen een goede optie voor uw bedrijfspand? Wilt u CO2 besparen en het milieu ontlasten? Dan is de SDE++ subsidie uw kans om een rendabele case te ontwikkelen.

Selectiviteit

De hoofdaansluiting van een bedrijfspand of woning is bepalend voor de maximale hoeveelheid zonne-energie welke opgewekt kan worden. Dit komt doordat de doorlaatwaarde van uw aansluiting voldoende zwaar moet zijn om het piekvermogen van het systeem terug te voeden in het net op de momenten dat er geen gebruik is in het pand. Ook kan het voorkomen dat er een extra maatregel getroffen moet worden om de hoofdaansluiting te beveiligen tegen overbelasten om zo toch meer te plaatsen dan in eerste instantie mogelijk lijkt. Daarnaast is het zo dat de netbeheerder altijd op de hoogte gebracht moet worden van het voornemen om zonnepanelen te laten installeren. De groepen die gebruikt worden om de omvormer in een pand te beveiligen tegen overbelasting dienen altijd een factor 1,6 keer kleiner te zijn dan de hoofdaansluiting zelf. Dit noemt men selectiviteit ten behoeve van smeltveiligheid.

Hoofdaansluiting SDE++ subsidie

Voor de SDE++ subsidie in de categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt, net als voorgaande jaren alleen opengesteld voor zonnestroom installaties die worden aangesloten op een grootverbruikers aansluiting (een hoofdaansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Heeft u een aansluiting van 3 * 80A of kleiner, dan kan verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikers aansluiting hoge kosten met zich meebrengen. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale wattpiek vermogen van de zonnepanelen installatie. Hoe groter het vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie kunnen wij optreden als contactpersoon met de diverse netbeheerders.

Subsidieperiode

De subsidieperiode is 15 jaar voor de categorie zon-PV. Daarnaast is er een extra compensatie jaar aan te vragen. In dit jaar kunnen eventuele verliezen van voorgaande jaren worden opgewekt, waardoor toch het volledig toegekende subsidie bedrag uitgekeerd zou kunnen worden.

Banking

Het is mogelijk om subsidiabele productie die niet is benut mee te nemen naar een volgend jaar. Na de subsidieperiode van 15 jaar krijgt u nog één jaar de tijd om eventueel niet benutte subsidiabele productie in te halen. Vanaf 2015 is het ook mogelijk om productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele productie mee te nemen naar een volgend jaar. Dit kan gebruikt worden als in een later jaar de productie tegenvalt. Deze vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie en geldt voor alle categorieën.

Uitkering van uw subsidie

Iedere maand ontvangt u van RVO u een voorschot voor de productie van energie in het komende jaar. Die voorschotten zijn ongeveer 80% van de subsidiabele energieproductie. De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of er te weinig of te veel SDE++ subsidie is uitgekeerd. Dit heet ‘bijstellen’. Dit kan soms wat langer duren, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag nog niet is vastgesteld.