Aandacht voor Klimaatakkoord en energietransitie in Troonrede

Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede stilgestaan bij het Klimaatakkoord en de energietransitie. De koning meldt onder meer dat de energiebelasting ook dit jaar zal dalen.

Met het uitspreken van de Troonrede opent koning Willem-Alexander het politieke werkjaar. De Troonrede luidt daarmee het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer in. Bovendien biedt minister Hoekstra van Financiën vandaag de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan.

Bakens verzetten
Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede de volgende woorden over het Klimaatakkoord. ‘Met het pensioenakkoord en het Klimaatakkoord verzetten we als land de bakens voor de middellange en lange termijn. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed pensioen, schone lucht en een leefbaar land. De grote veranderingen die nodig zijn, vragen een vooruitziende blik – zoals ooit de ingrijpende besluiten om Nederland veilig te houden met de Afsluitdijk en de Deltawerken. Dat waren investeringen uit noodzaak, die ons de kennis en ervaring hebben opgeleverd om nu in eigen land en wereldwijd te werken aan waterveiligheid voor de 21e eeuw. De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk en even kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven.’

Energiebelasting omlaag
De koning had daarbij ook aandacht voor de rekening van de energietransitie. ‘Voor het klimaatakkoord geldt dat de doelen worden gehaald, terwijl de rekening eerlijk wordt verdeeld en niet alles ineens anders hoeft. We zetten nu de eerste stappen. Voor de industrie komt er een CO2-heffing. Huishoudens worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen.’