Geen SDE+-subsidie voor opwek 29 maart door negatieve elektriciteitsprijs

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft bevestigt dat eigenaren van grote systemen met zonnepanelen, maar ook windmolens voor de opgewekte stroom van zondag 29 maart geen SDE+-subsidie ontvangen.

Doordat op deze dag het bewuste aanbod van elektriciteit op het stroomnet groter was dan de vraag, ontstond een negatieve elektriciteitsprijs. De elektriciteitsprijs (red. APX day-ahead markt, basislast) was zelfs gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 6 uur negatief.

Minimaal 0,5 megawattpiek
Op grond van Europese regelgeving is in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) opgenomen dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit. Dit geldt als men voldoet aan allebei de onderstaande SDE+-voorwaarden:

  • De aanvraag voor subsidie is ingediend na 1 december 2015.
  • De installatie heeft een netaansluiting met een vermogen van minimaal 3 megawatt voor windenergieprojecten of minimaal 0,5 megawatt(piek) voor overige duurzame elektriciteitsprojecten zoals zonnepanelen.

De elektriciteit die gedurende de periode van de negatieve elektriciteitsprijs door eigenaren van grote zonnedaken en zonneparken dus op het net is ingevoed, telt niet mee als subsidiabele productie en komt daarmee niet in aanmerking voor SDE+-subsidie. In de bijstelling over het productiejaar 2020, die in het voorjaar van 2021 wordt opgemaakt, wordt dit door RVO verrekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *