SolarPower Europe: zonne-energie kan Europese economie groen herstel opleveren

SolarPower heeft samen met 31 brancheorganisaties die actief zijn in sectoren van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie een voorstel gepresenteerd om na de coronacrisis voor economisch herstel te zorgen.

De Green Deal is het programma van de Europese Commissie die onder leiding staat van de uit Duitsland afkomstige politica Ursula Von der Leyen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans is verantwoordelijk voor de Green Deal en presenteerde half december een routekaart met een reeks aan maatregelen. De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen, maar ook bijvoorbeeld de ICT. Om de doelstellingen te halen, zijn grote investeringen nodig. Jaarlijks zal er naar schatting 260 miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden

Investeringen naar voren
SolarPower Europe heeft het voorstel samen met de 31 verenigingen ingediend bij de Europese Commissie. Volgens de betrokken partijen kan het voorstel voortbouwen op de prioriteiten van de Europese Green Deal om het pakket economische stimulansen te ontwikkelen. Het voorstel geeft aan dat investeringen moeten worden gekanaliseerd in kostenconcurrerende energie-efficiëntie en technologieën voor hernieuwbare energie, die in de nasleep van het COVID-19-virus een aanzienlijk banenpotentieel hebben.

Er wordt in de begeleide brief aan de Europese Commissie onder meer gevraagd om geplande investeringen naar voren te halen voor een snel economisch herstel en stimuleringspakketten te implementeren om verduurzamingsmaatregelen te versnellen. ‘Zorg ervoor dat de continue levering van schone energie en de lopende investeringen in de energietransitie in de huidige pandemie als essentiële diensten kunnen worden voortgezet’, aldus de brancheorganisaties tegen de Europese Commissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *