Techniek Nederland: ‘Vooruitzichten zonne-energie markt aanhoudend positief in 2021’

Wat Nederland koste wat kost wilde vermijden, gebeurde toch. De tweede coronagolf werd werkelijkheid. Dat is niet zonder gevolgen voor de installatiebranche en de technische detailhandel.
Techniek Nederland houdt dit hele jaar al nauwgezet de vinger aan de pols bij de achterban. De redactie van Solar Magazine vroeg voorzitter Doekle Terpstra naar de actuele stand van zaken, in het bijzonder voor bedrijven die actief zijn in de zonne-energie.

Hoe is het afgelopen jaar verlopen?

‘Verreweg de meeste bedrijven doen het redelijk goed. Dankzij het protocol “Samen veilig doorwerken” dat we eind maart in samenwerking met de overheid, vakbonden en partnerorganisaties in de bouwketen hebben opgesteld, konden de meeste werkzaamheden doorgaan.’

Wat is het huidige sentiment?

‘Zeker niet somber. Uit de Corona Quick Scan 4 blijkt echter wel dat de situatie op de wat langere termijn verslechtert. Driekwart van de deelnemende ondernemers verwacht een omzetdaling in 2021. Er zijn ook lichtpuntjes. Steeds minder technische bedrijven denken zich te moeten beroepen op de NOW-regeling.’

Wat zijn de actuele issues en die in de nabije toekomst?

‘Tot nu toe lukt het om projecten op gang te houden. Helaas dreigt nu een kentering. Door de aangescherpte maatregelen vrezen veel bedrijven dat zij straks bij een aantal klanten geen of minder werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een andere zorg betreft het afnemen van de investeringsbereidheid van de overheid en consumenten. Daarnaast vrezen we verlies van werkgelegenheid. Dat raakt voor nu grotendeels alleen de flexibele schil, maar een langere crisis blijft niet zonder gevolgen voor de laat-cyclische installatiesector.’